DÒNG MÁY LẠNH 1 CỤC / HAI ĐƠN VỊ NHIỆT ĐỘ DÙNG CHO XE TẢI : 2 ~ 7 TẤN

DÒNG MÁY LẠNH 1 CỤC / HAI ĐƠN VỊ NHIỆT ĐỘ DÙNG CHO XE TẢI : 2 ~ 7 TẤN