DÒNG MÁY LẠNH 1 CỤC / HAI ĐƠN VỊ NHIỆT ĐỘ

HT-500MBESC